Công ty TNHH Chenfeng New Materials Việt Nam

Giới thiệu: Là công ty có vốn đầu tư từ Trung Quốc, tính đến năm 2021 tổng vốn đầu tư của dự án là 5.400.000 USD.

Nội dung thực hiện dự án: Sản xuất tấm đệm bằng chất liệu vỏ gỗ, gỗ mềm dùng cho sản xuất ván nền sàn nhà.

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần lô K (K1-4) KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Hình ảnh dự án: