Tư vấn theo gói

Hỗ trợ tư vấn đầu tư theo yêu cầu

  1. Tư vấn xin giấy phép thành lập doanh nghiệp gồm giấy phép đầu tư và giấy phép đăng kí kinh doanh
  2. Tư vấn xin giấy phép xây dựng gồm các giấy phép liên quan như PCCC, ĐTM, quy hoạch đất 1/500
  3. Tư vấn về nghiệm thu công trình xây dựng, công trình ĐTM, công trình PCCC
  4. Tư vấn về xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất
  5. Tư vấn về báo thuế và các thủ tục xin hoàn thuế
  6. Tư vấn về làm giấy phép lao động, xin chuyển đổi bảo lãnh, gia hạn thị thực cho người nước ngoài.
  7. Tư vấn về các vấn đề hải quan, vận chuyển hàng hóa,…..