Công ty TNHH Công nghiệp Exwin

Giới thiệu: Là công ty có vốn đầu tư từ Cộng hòa Xây-sen, tính đến năm 2021 tổng vốn đầu tư của dự án là 3.000.000 USD.

Nội dung thực hiện dự án: 

- Sản xuất, gia công sản phẩm cơ khí; sản xuất thùng, hộp đựng và chứa dụng cụ kim loại; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất, gia công sản phẩm bằng nhựa sử dụng cho dụng cụ cầm tay; dịch vụ đóng gói.

Địa điểm thực hiện dự án: Lô O, KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Hình ảnh dự án: