Công ty TNHH Degoo Adhesive Việt Nam

Giới thiệu: Là công ty có vốn đầu tư từ Trung Quốc, tính đến năm 2021 tổng vốn đầu tư của dự án là 2.700.000 USD.

Nội dung thực hiện dự án: Sản xuất keo kết dính, chi tiết: Sản xuất keo kết dính không dung hòa (Polyurethane) để kết dính, làm cứng và làm ổn định vật liệu phục vụ trong ngành sản xuất vật liệu composite tổng hợp (SPC-StonePlastic Con-rposite, WPC-wood plastic Composite, v.v.) như: tấm ván sàn nhà, tường vách, cửa nhôm và các sản phẩm điện tử khác (gồm: linh kiện điện tử dùng trong ô tô, máy chụp ảnh, điện thoại,…).

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần lô K (K1-2) KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Hình ảnh dự án: