Công ty TNHH Electric Motorcyle Yadea Việt Nam

Giới thiệu công ty: Là công ty có vốn đầu từ Trung Quốc, tính đến năm 2021 tổng vốn đầu tư của dự án là 1.500.000 USD

Nội dung thực hiện dự án: Nghiên cứu phát triển thử nghiệm, tư vấn công nghệ, sản xuất, gia công, lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng các xe máy, xe đạp điện.

Địa điểm thực hiện dự án: KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Hình ảnh dự án: