Công ty TNHH Global Tone

Giới thiệu: Là công ty có vốn đầu tư từ Hồng Kông, Trung Quốc, tính đến năm 2021 tổng vốn đầu tư của dự án là 21.000.000 USD.

Nội dung thực hiện dự án: Sản xuất, gia công và kinh doanh mỹ phẩm và các sản phẩm từ nhựa (phục vụ cho việc đóng gói mỹ phẩm).

Địa điểm thực hiện dự án: CN1 - CN2 - CN3 CCN Khánh Thượng, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Hình ảnh dự án: