Công ty TNHH Glory Việt Nam

Giới thiệu: Là công ty có vốn đầu tư từ Trung Quốc, tính đến năm 2021 tổng vốn đầu tư của dự án là 20.680.614 USD.

Nội dung thực hiện dự án: Sản xuất, gia công, kinh doanh mỹ phẩm và các sản phẩm phụ trợ.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Hình ảnh dự án: