Công ty TNHH High Technology Amy Việt Nam

Giới thiệu: Là công ty có vốn đầu tư từ Hồng Kông, Trung Quốc, tính đến năm 2021 tổng vốn đầu tư của dự án là 4.000.000 USD.

Nội dung thực hiện dự án: Gia công in màu màng PVC dùng để trang trí trong ngành xây dựng.

Địa điểm thực hiện dự án: Lô I2-1 và I2-2 KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Hình ảnh dự án: