Công ty TNHH Kodi New Material Việt Nam

Giới thiệu: Là công ty có vốn đầu tư từ Singapore, tính đến năm 2021 tổng vốn đầu tư của dự án là 6.000.000 USD.

Nội dung thực hiện dự án: Sản xuất các loại màng trang trí PVC màu.

Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN-10, KCN Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Hình ảnh dự án: