Công ty TNHH Naise New Materials Việt Nam

Giới thiệu: Là công ty có vốn đầu tư từ Trung Quốc, tính đến năm 2021 tổng vốn đầu tư của dự án là 8.000.000 USD.

Nội dung thực hiện dự án: Sản xuất màng trang trí PVC dùng trong ngành sản xuất công nghiệp và dân dụng

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần lô K (K1-5) KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Hình ảnh dự án: