Công ty TNHH Orange Decoration Film Việt Nam

Giới thiệu: Là công ty có vốn đầu tư từ Samoa, tính đến năm 2021 tổng vốn đầu tư của dự án là 11.000.000 USD.

Nội dung thực hiện dự án: Sản xuất các loại màng trang trí PVC màu.

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần lô CNSG-02, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Hình ảnh dự án: