Công ty TNHH Runyang Technology Việt Nam

Giới thiệu: Là công ty có vốn đầu tư từ Trung Quốc, tính đến năm 2021 tổng vốn đầu tư của dự án là 20.000.000 USD.

Nội dung thực hiện dự án: Sản xuất tấm đệm lót trải sàn dùng cho trẻ em tập bò, tấm đệm dùng ngoài trời, tấm EVA.

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần lô K (K1-7) KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Hình ảnh dự án: